Geseke

Ortsunion Geseke

Vorsitzender: Hans-Edgar Hans

H.-E. Hans

Isloher Weg 10, 59590 Geseke, Tel.: 02942-8227


Ortsvorsteherin Geseke: Maria-Luise Hans

Hans, M. L.

Isloher Weg 10, 59590 Geseke, Tel.: 02942-8227